หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ
ผลงานล็อกเก็ตเกรดพิเศษ

หลวงปู่แขก
หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ