หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ

 
ผลงานล็อกเก็ตเกรดพิเศษ

หลวงปู่แขก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ