หลวงปู่แขก

 
ผลงานล็อกเก็ตเกรดพิเศษ

หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ